วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน

เวลา
วัน
1
2
3
11.30-12.30
4
5
6
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์ป.3/2

พัก

กลาง

วัน

ม.1/1

อังคาร

ป.3/2
ม.1/2

ป.3/1

พุธ


ม.1/2
ม.1/2พฤหัสบดี
ม.1/1


ศุกร์

ม.1/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น